Faaliyetler

İnşaat , Elektrik ve İletişim
• Atıksu Arıtma Tesisleri
• İçme Suyu Arıtma Tesisleri
• Su Dağıtım Sistemi
• Atıksu Toplama Sistemi
• Petrol Sahası Arama ve Sondajı
• Doğalgaz ve Petrol Boru Hatları
• Barajlar ve Hidroelektrik Santralleri
• Köprüler , tüneller ve Viyadükler
• Karayolları
• Limanlar ve Marinalar
• Riverbed İyileştirmeler
• Tehlikeli Atık yakma Tesisleri
• Enerji Üretim Santralleri
• Katı Atık Düzenli Depolama
• Toplu Konut
• Deniz Deşarjları
• Pompa İstasyonları
• Petrol ve Ürünleri Ticareti
• İçi Yapılar , ulaşım Enerji Projeleri
• Yol
• Köprü ve Menfez
• Spor Kompleksi

Üretim
• Beton Santrali
• T - Bariyer , Beton , Asfalt üretimi .